Geert Dujardin

Directeur Zorg bij wzc Maria's Rustoord vzw

Kwaliteitsvol samenwerken binnen het WZC

"In augustus 2011 zijn we begonnen met Caredoc, indertijd ter vervanging van een gedeelde harde schijf waarop algemene documenten werden bijgehouden maar ook als vervanging voor een gedateerd intern email systeem.

Er zijn namelijk grenzen aan wat je kan bereiken met een gedeelde harde schijf om documenten te delen met meer dan 150 medewerkers, zeker als je een systeem van integrale kwaliteitszorg invoert

Dankzij Caredoc zijn onze medewerkers perfect op de hoogte van al wat er reilt en zeilt op hun afdeling maar ook binnen het volledig centrum.
Betrokken medewerkers maken gelukkige bewoners

Bovendien is het voor de betrokkenheid van elke medewerker zeer belangrijk om te weten wat er gebeurt op zijn afdeling zonder daarom elke dag tijd te verliezen aan het bijhouden van email of telkens het prikbord volledig af te lezen.
Daarom waren we blij toen we Caredoc ontdekten.
Caredoc laat ons namelijk toe om documenten te delen maar ook om op een heel eenvoudige en tijdbesparende manier te communiceren met elkaar, bijvoorbeeld bij opname van een nieuwe bewoner.
Al vlug begonnen we Caredoc ook te gebruiken voor werkbonnen aan onze technische dienst en om wijzigingen door te geven aan de keuken.
Iedereen gebruikt het ondertussen.
Zelfs onze apotheker is een fervente gebruikster.
Onze medewerkers zijn zeer tevreden over Caredoc. Het laat hen toe om perfect op de hoogte te zijn zonder tijd te verliezen. Vooral dat is belangrijk in een omgeving waar de werklast echt niet te onderschatten is.
We kijken er dan ook naar uit om Caredoc binnenkort te gaan gebruiken om te communiceren met de familie van die bewoners die dat wensen."
Weststraat 53, 8770 Ingelmunster

Bedden: 180

Medewerkers: 150+


Een woon- en zorgcentrum voor zowel valide als zorgbehoevende bejaarden in het hart van Ingelmunster

De directie en het personeel creëren elke dag opnieuw een (vervangend) thuismilieu voor de bejaarden uit de regio.

Daarbij wordt de eigenheid, de individuele levens- en geloofsovertuiging van elke bewoner gerespecteerd en wordt er naar een zo groot mogelijke privacy en autonomie gestreefd.

Het WZC wil een kwalitatief hoogstaande totaalzorg aanbieden waarbij elke bejaarde zo individueel mogelijk benaderd wordt.